Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » O książce ''Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany''
Aktualności
2014-05-28 / O książce ''Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany''
W tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Silva Rerum ukazała się książka autorstwa dr. Przemysława Mańki – Kaliszanina, członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nauczyciela.

Dr Przemysław Mańka jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, stypendystą Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz za pracę magisterską na temat kontrowersyjnej powieści ''Saga grodu nad Prosną'' (2003, 2005). Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu za rozprawę ''Janusz Teodor Dybowski. Życie i twórczość'' (2012), której promotorem był prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz. Poza pracą zawodową, z racji regionalistycznych zainteresowań, włączał się w szereg działań kulturalnych i naukowych na rzecz miasta. Autor prelekcji, m.in. ''Nie tylko Saga grodu nad Prosną'', ''Dybowski wobec PRL-u'', ''Rola powieści historycznej po 1945 roku na podstawie prozy Dybowskiego'' oraz artykułów do ''Rocznika kaliskiego'', ''Kroniki Wielkopolski'', ''Kalisii Nowej'', ''Zeszytów naukowych KTPN'', kilku haseł biograficznych do ''Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej''.

Na stronie wydawcy czytamy:
Monografia ta, poparta konkretnymi i – w miarę możliwości – dodatkowo uwierzytelnionymi materiałami źródłowymi, jest pierwszą subiektywną próbą spojrzenia na życie i twórczość jednego z takich pisarzy – Janusza Teodora Dybowskiego – zapomnianego dramaturga i prozaika.
Zamierzeniem autora książki, oprócz ukazania warsztatu pisarskiego, było przede wszystkim przedstawienie biografii człowieka, który uwikłany w historię obserwował i uczestniczył w wielu istotnych wydarzeniach dla naszego narodu. Przedmiotem rozważań w tej publikacji są nie tylko zebrane źródła i dokumenty, lecz także relacje osób, które znały autora osobiście, bądź się z nim zetknęły w różnych okolicznościach. Nie jest to, wbrew pozorom, próba scalenia wydanych do tej pory biogramów pisarza, lecz przede wszystkim sprostowanie i uzupełnienie o nieznane fakty bardzo ubogiego materiału źródłowego. Rozprawa dowodzi, iż Dybowski, podobnie jak wielu spośród przedstawicieli polskiej inteligencji, wierząc w złudne obietnice socjalizmu, był powolnym narzędziem propagandy tamtego okresu, co w dużej mierze odcisnęło swe piętno na twórczości i jej, współcześnie, słabą recepcję. Autor książki nie krytykuje Dybowskiego, lecz w zręczny sposób argumentuje, że również biografie drugo- i trzeciorzędnych pisarzy – bez wyjątku – stanowią ważny głos w rozważaniach o naszej przeszłości, uczą pokory i ostrożności przed wydawaniem jednoznacznej oceny.

Recenzję książki autorstwa Ryszarda Bienieckiego przeczytać można również w pierwszym tegorocznym numerze czasopisma ''Kalisia Nowa''.

Zachęcamy do poznania sylwetki J. T. Dybowskiego poprzez lekturę najnowszej publikacji dr. Przemysława Mańki.
Książka do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej.

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki