Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016"
Aktualności
2013-11-13 / "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016"
Gotowy już jest najnowszy raport o stanie zachowania kaliskich zabytków i możliwościach ich sukcesywnego odnawiania

Program przyjęty został podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Na wniosek wielu zainteresowanych wydany został także drukiem.Jego okładkę zdobi kopia iluminacji Artura Szyka ze "Statutu Kaliskiego".
Program zawiera elementy wynikające z obowiązujących przepisów – w tym analizę aktów prawnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego Kalisza, ocenę stanu jego zachowania, wskazuje cele, kierunki i zadania, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych czterech lat dla osiągnięcia istotnej poprawy w tym zakresie.
Ponadto w opracowaniu wymiar materialny zabytków nierozerwalnie związany jest z ich niemniej istotnym walorem niematerialnym, pozwalającym budować indywidualną tożsamość miejsca kształtowanego przez pokolenia mieszkańców Kalisza w jego długiej i niełatwej historii.
Bogactwo i różnorodność zgromadzonych tu informacji sprawia, że dokument jest także swoistym katalogiem zabytków Kalisza. Zamieszczono w nim bowiem szczegółowe opisy historyczne, charakterystykę obiektów zabytkowych, informacje o stanie ich zachowania oraz wykazy zabytków wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Stanowiąc kompendium wiedzy o dobrach kultury naszego miasta, jest także przydatnym opracowaniem dla właścicieli i zarządców zabytków.

Raport o stanie kaliskiej kultury znajdziecie tutaj http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/raport-o-kulturze-i-ochronie-zabytkow

Tekst za:Wydział Kultury i Sztuki,Sportu i Turystyki UM w Kaliszu

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki