Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka zaprasza do udziału w konkursach
Aktualności
2013-09-23 / Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka zaprasza do udziału w konkursach
I Kaliski Konkurs Recytatorski Łyżki Mleka pod hasłem 100-lecie urodzin Wandy Karczewskiej - regulamin na stronie http://lyzkamleka.poezja-art.eu/ 

[Uczestników oceniać będzie Jury w składzie: Maria Broniewska-Pijanowska (córka Władysława Broniewskiego, aktorka filmowa i teatralna) - przewodnicząca, Jerzy Szukalski (członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, recytator), Beata Dąbrowska (prezes Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka). Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie (karta uczestnika) na adres: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, ul. Częstochowska 99, 62-800 Kalisz) do 10 X 2013 r. z dopiskiem: „Konkurs recytatorski". Konkurs odbędzie się 14 XI 2013 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, ul. Częstochowska 99 w Kaliszu o godz. 10:00.]

organizator: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu, współorganizator: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

 

II Kaliski Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Twórczością Juliana Tuwima - regulamin na stronie http://lyzkamleka.poezja-art.eu/

[Prace konkursowe (1-3 wiersze, napisane w języku polskim, nawiązujące do twórczości lub życia Juliana Tuwima) należy przesłać w 3 egzemplarzach (wydruku) do 20 X 2013 r. (decyduje data wpływu) na adres: ul. Kubusia Puchatka 27, 62-880 Kalisz z dopiskiem na kopercie: „Konkurs - kategoria I" lub „Konkurs - kategoria II". Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury w składzie: Karol Samsel, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Izabela Rott. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 X 2013 r. o godz. 18:00 w kawiarni AnaBell (Kalisz, ul. Główny Rynek 9). Wyniki i nagrodzone wiersze będą następnie opublikowane na stronach organizatorów.]

organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu i Loty ­­- czasopismo literackie studentów polonistyki

 

 

Za:http://lyzkamleka.poezja-art.eu/

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki