Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » Nowość wydawnicza w CIT- "Kalisz na przestrzeni wieków"
Aktualności
2013-09-11 / Nowość wydawnicza w CIT- "Kalisz na przestrzeni wieków"
Zachęcamy do zakupu najnowszej publikacji dotyczącej dziejów Kalisza

 

Staraniem Miasta Kalisza i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ukazała się książka pt. „Kalisz na przestrzeni wieków”, wydana pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Baranowskiego i prof. dr hab. Andrzeja Buko.

Jest to pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się w kaliskim Ratuszu, pod patronatem prof. dr hab. Henryka Samsonowicza, w roku 2010- roku wielkiego jubileuszu 18, 5 wieków istnienia Kalisza-

Kalisia 18,5”.

Badacze dziejów Kalisza dowodzą, iż Kalisz jest miastem zapisanym zarówno w historii Polski, jak też w historii powszechnej. Twierdzą również, że dzieje miasta dobrze ilustrują przemiany dotyczące grup etnicznych i plemiennych w Europie, czasy powstawania państwa polskiego, jego organizacji terytorialnej, przemian społecznych i ustrojowych. Znajdujemy zatem w książce informacje dotyczące osadnictwa celtyckiego, Kalisji przedrzymskiej i rzymskiej, patrymonium rodowego Piastów, obiegu pieniężnego, Żydów w średniowiecznym Kaliszu, ustroju miasta od XIII- XVI wieku, planowania przestrzennego w średniowieczu, itp.

Książka, estetycznie wydana w twardej oprawie, na kredowym papierze, a przede wszystkim treścią, zachęca do sięgnięcia i zapoznania się z dziejami najstarszego miasta w Polsce.

Koszt zakupu- 66 PLN (dostępna w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej w Kaliszu).

Serdecznie zapraszamy.


 

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki