Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » „Wzorowa wieś Lisków i jej twórca
Aktualności
2012-11-19 / „Wzorowa wieś Lisków i jej twórca
Pod takim tytułem ruszyła nowa wystawa on - line przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Prezentowane materiały poświęcone są ks. Wacławowi Blizińskiemu, który stworzył kompleks organizacji spółdzielczych, oświatowych i kulturalnych.

Wystawa przygotowana została przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Prezentowane materiały poświęcone są ks. Wacławowi Blizińskiemu, który  stworzył kompleks organizacji spółdzielczych, oświatowych i kulturalnych, znany powszechnie jako wzorowa wieś Lisków.

Wystawa podkreśla szczególną rolę jaka w rozwoju wsi odegrała spółdzielczość. Zmiany jakie dokonały się w czasie pobytu ks. Blizińskiego w Liskowie były ogromne i wszechstronne.

- Obejmując w styczniu 1900 r. miejscową plebanię zastał on niedokończony kościół, jednoklasową szkołę ulokowaną w ruderze, analfabetyzm, powszechną biedę, plagę pijaństwa i kradzieży. Podczas ogólnopolskiej wystawy „Praca i Kultura Wsi" w 1937 r., zwiedzający, których było przeszło 100 tysiecy, mogli podziwiać 3 spółdzielnie: mleczarską, kredytową oraz rolniczo-hodowlaną z własnym młynem, piekarnią i cegielnią, 7-klasową szkołę powszechną i 3 szkoły zawodowe: Szkołę Hodowlaną, Szkołę Zawodową Żeńską i Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, sierociniec dla 300 dzieci, Dom Ludowy i ośrodek zdrowia. Miejscowość była częściowo skanalizowana i zwodociągowana, posiadała 7 studni artezyjskich, własną małą elektrownię, stałe połączenie komunikacyjne z Kaliszem, 12 telefonów i 50 odbiorników radiowych. We wsi funkcjonowały liczne organizacje społeczne i kulturalne (straż ogniowa, Koło Gospodyń Wiejskich, kółko rolnicze, Klub Inteligencji), a ewenementem na skalą krajową była własna gazeta  „Liskowianin" - informuje Grażyna Schlender, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Na wystawie on-line wykorzystane zostały pocztówki wydane z okazji wystawy w 1937 roku oraz materiały źródłowe takie jak:  akt notarialny zawiązania spółki budowlanej z 1919 r. czy statut Stowarzyszenia Spożywczego „Gospodarz" z 1920 r., z podpisem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Stanisława Wojciechowskiego - późniejszego prezydenta RP.

Opr. Karina Zachara

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki