Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » Certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych 2016 czekają!
Aktualności
2016-08-04 / Certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych 2016 czekają!
Zachęcamy do udziału w XIV edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych.

W naszym województwie konkurs nadzoruje Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

Certyfikaty POT przyznane zostaną w trzech formach:
1) Certyfikat POT,
2) Złoty Certyfikat POT,
3) Certyfikat Internautów.

W ramach produktów turystycznych wyróżnione zostaną kategorie:
1. Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
2. Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
3. Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
4. Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
5. Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Złoty Certyfikat POT wyróżnia produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i następnie twórczo rozwinął swoją działalność.

Certyfikat Internautów zostanie wyłoniony w drodze konkursu internetowego przeprowadzonego na portalu informacyjnym o zasięgu ogólnopolskim.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są przez stronę: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/show/110042

Warto przypomnieć, że w 2013 roku Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego zdobył produkt ''Wybierz Kalisz na weekend''.

Termin zgłoszeń do WOT (przez w/w stronę) upływa 14 października 2016 r.

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki