Logo Centrum Informacji Turystycznej w Kalisz
Facebook - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuTwitter - Centrum Informacji Turystycznej w KaliszuYoutube - Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu
Flaga - język polskiFlaga język angielskiFlaga język niemiecki
Aktualności
Informacje praktyczne
Atrakcje turystyczne
Multimedia
Kontakt
Start / Aktualności » O wygnaniu i emigracji
Aktualności
2015-12-01 / O wygnaniu i emigracji
W czwartek zapraszamy do Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na wernisaż wystawy ''Bóg-Honor-Ojczyzna'' Dariusza Fodczuka.

Punktem wyjś›cia do wystawy ''Bóg-Honor-Ojczyzna'' była wcześ›niejsza praca Dariusza Fodczuka pod tym samym tytuł‚em. Przygotowują…c wystawę™ do kaliskiej galerii Fodczuk po raz kolejny zajął‚ się tematem wygnania Polaków żydowskiego pochodzenia i ponownie wybrał się™ do Izraela, tym razem w poszukiwaniu Kaliszan i innych osób, które opowiedziały mu o swoim doświadczeniu emigracji.

Ester Kave (z domu Glube) - urodzona w Kaliszu w 1922. Uciekł‚a z rodziną… przed prześ›ladowaniami do ZSRR. Po powrocie do Polski w 1946 roku zamieszkała w rodzinnym Kaliszu. Wyszł‚a za mąż za Szaje Kave i urodziła syna Henryka. O wyjeździe do Izraela zdecydowali w 1950 roku.

Yoseph Komem (Józef Flakowicz) - w czasie okupacji, w latach 1942-45 ukrywał się™ pod nazwiskiem Marek Wojciech Łągiewski. Urodzony w Kaliszu w 1936 roku. Do Izraela wyemigrował‚ w roku 1946.

Miriam Kamińska (z domu Szereszewska) - urodzona 1918 w Łodzi. Po wojnie pracował‚a jako kierowniczka dział‚u organizacji i toku studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Do Izraela wyjechał‚a wraz z dziećmi i mężem w 1957 roku.

Zvi (Henryk) Kelner - urodzony 1943 roku w Uzbekistanie, w ZSRR, gdzie znaleźli się™ uciekają…cy przed zagł‚adą… jego rodzice. W 1948 jako repatrianci znaleźli mieszkanie i zatrudnienie w Bydgoszczy, gdzie młody Henryk Kelner uczęszczał‚ do szkoł‚y podstawowej aż do 1957 roku, kiedy rodzina wyemigrował‚a do Izraela.

Kto podejmuje decyzję™ o opuszczeniu rodziny i kraju?
Co zabrał‡ ze sobą… w podróż do obcego pań„stwa?
Jak opowiedział‡ o doświadczeniu wygnania z ojczyzny?

O dwóch Bogach, jednym Honorze i Ojczyznach, które czasem trudno policzyć‡ i jeszcze trudniej opisać‡.

DARIUSZ FODCZUK jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów performance w Polsce. Swoje działania prezentował na wielu prestiżowych przeglądach i festiwalach sztuki w Polsce, Europie, Ameryce Pół‚nocnej i Azji. Poza sztuką… performance zajmuje się™ także rzeźbą…, malarstwem i sztuką… wideo. 

Wernisaż odbędzie się w czwartek, 3 grudnia, o godz. 18.00.

Wystawę będzie można oglądać do połowy stycznia.

Grafika kalendarz imprez
Banner, Szlak Piastowski
Linki